המודל הטופוגרפי

לא מודע

באחד הגלגולים שבהם ניסה זיגמונד פרויד להמחיש את האופן שבו הנפש בנויה, הוא הגה את המודל הטופוגרפי שהציע כי הנפש